Barnehage- og skolevisninger

Barnehage

Se aktuelle filmer til sterkt reduserte priser! Et populært og egnet supplement til undervisningen.

Skolekino er et populært og egnet supplement til undervisningen. Skolefilmutvalget ved Norsk Filminstitutt og FILM & KINO har utarbeidet "Filmstudieark" på mange filmer som egner seg til skolebruk. "Filmstudiearkene" viser hvilke fag filmen er relevant for, samt diskusjonstemaer og oppgaver som passer for målgruppene. For mer informasjon se her:www.skolekino.no

Vi på Steinkjer Kino er selvfølgelig også behjelpelige med å anbefale filmer som kan passe inn under undervisningen eller som ren underholdning. Skolevisninger kan settes opp på dagtid mandag til fredag.